Инфо за портала

УЕБ портал за телевизия Армения. Най-вeрoятно тази телевизия не се нуждае повече от този сайт и за това тук ще се публикува информация свързана с телевизията.

Университети Европа

Планирате и да следвате в университет в Европа?! Въпросите и неяснотите може би са десетки – Как да кандидатствам в университет от ЕС?; Какъв е срока за следване там? Какви са таксите на университети Европа? Какви езикови умения, трябва да притежавам? Всичко това са само част от нещата, които ни възпират и правят следването извън страната почти невъзможно. Нещата обаче никак не са така трудни, а изясняването за всичко свързано с тях може да се окаже вашият голям шанс в живота. Предлагаме ви кратко изложение на някои от по-важните теми, които вълнуват всеки завършващ средното си образование, всеки кандидат студент и всеки родител на деца желаещи да учат в университет в Европа. Continue reading Университети Европа

Кандидатстване в университети в САЩ

Американските университети са известни по целия свят с високото качество на образование, което постигат. Методите на преподаване, както и богатия материал и базата данни, голям брой преподавателски и академични отличия на преподавателите.

Степените на образование, които могат да се достигнат за колеж и университет в САЩ се отличават, по това, че в колежа максимумът е ниво bachelor`s degree, докато за студентите на университет в САЩ е значително по-висока степен на образование. Изкуства, медицина, право, бизнес са специалностите за ВУЗ в САЩ. Те са най-предпочитаните специалности за чужденците.

Нивата на висшето образование в САЩ са три: graduate, undergraduate, research doctorate.

За образование undergraduate, степените са associate и bachelor`s degree. Продължителността на едната е 2 години, като за това време дава възможност за допълнително образование до получаване на степен bachelor`s degree. За повечето програми на обучение в университети в САЩ е характерен 4 годишният срок. При специалности като медицина и право се изисква дори по-дълъг срок. Continue reading Кандидатстване в университети в САЩ