Кандидатстване в университети в САЩ

Американските университети са известни по целия свят с високото качество на образование, което постигат. Методите на преподаване, както и богатия материал и базата данни, голям брой преподавателски и академични отличия на преподавателите.

Степените на образование, които могат да се достигнат за колеж и университет в САЩ се отличават, по това, че в колежа максимумът е ниво bachelor`s degree, докато за студентите на университет в САЩ е значително по-висока степен на образование. Изкуства, медицина, право, бизнес са специалностите за ВУЗ в САЩ. Те са най-предпочитаните специалности за чужденците.

Нивата на висшето образование в САЩ са три: graduate, undergraduate, research doctorate.

За образование undergraduate, степените са associate и bachelor`s degree. Продължителността на едната е 2 години, като за това време дава възможност за допълнително образование до получаване на степен bachelor`s degree. За повечето програми на обучение в университети в САЩ е характерен 4 годишният срок. При специалности като медицина и право се изисква дори по-дълъг срок.

Степен Master`s degree се придобива във второ ниво на висше образование в САЩ. Нейната продължителност е от 2 години. След придобиването й учащият може да продължи до докторска степен, за срок от още 3 години.

Университетите в САЩ се делят на частни и държавни. При двата вида съществуват известни разликите в такси за различни студенти. Като най-ниски такси имат студенти от щата, следвани от студенти от съседни щати, а най-високи са те за студенти чужденци.

В учебните заведения в САЩ съществува специална правителствена институция, която се занимава с акредитацията им. За признаване на колежи и университети се използват различни асоциации.

За всеки, който възнамерява да следва в университет в САЩ, трябва да е добре известно всяка подробност от самия прием на документи, до плащане на такси, провеждане на изпити и т.н. Проучването на учебните заведения и специфичните им условия е дълъг процеса на кандидатстване, който следва да започне много по-рано. Освен това при кандидатстване в САЩ няма ограничения в броя на университети. Всеки желаещ може да опита в толкова, колкото сам пожелае.