Университети Европа

Планирате и да следвате в университет в Европа?! Въпросите и неяснотите може би са десетки – Как да кандидатствам в университет от ЕС?; Какъв е срока за следване там? Какви са таксите на университети Европа? Какви езикови умения, трябва да притежавам? Всичко това са само част от нещата, които ни възпират и правят следването извън страната почти невъзможно. Нещата обаче никак не са така трудни, а изясняването за всичко свързано с тях може да се окаже вашият голям шанс в живота. Предлагаме ви кратко изложение на някои от по-важните теми, които вълнуват всеки завършващ средното си образование, всеки кандидат студент и всеки родител на деца желаещи да учат в университет в Европа.

Въпросите свързани с условия по кандидатстване, приеми и записване в университети Европа; Такси и финансови субсидии за кандидат студенти; Признаване на висше образование и дипломи; Студентски обмен; Работа по време на учене; Права на пребиваване за студенти в Европейски университети и т.н. са основни неща, които засягат всички учащи извън страната.

Някои от университетите изискват специални сертификати при кандидатстване. Нивата на кандидатстване и прием са различни. В някои от ВУЗ-те в Европа се извършва прием на кандидатите на няколко етапа. Ранните записвания започват от началото на новата година и продължават малко преди лятото.

За по-голяма информираност и по специфични запитвания, всеки кандидат може да набави нужната информация и директно от сайта на университета в Европа, където смята да следва.

Както в кандидатстване в университет в САЩ, така и при кандидатстване в учебно заведение в Европа, кандидата трябва да се информира за спецификите на отделните ВУЗ-ве, както и дали налагат акредитация; дали позволяват получаване на стипендия; дали отговаря на всичките им изисквания и т.н.

Когато бъде направен избора на университет в Европа, кандидата е длъжен да води кореспонденция с учебното заведение и сам да се информира за детайлите и всичко свързано с избраната специалност.

Изборът на университет извън България винаги е по-сложен процес, който налага подготовката и оформлението на документи да започнат година преди краиният срок.