Автор: zwonulladm

Инфо за портала

УЕБ портал за телевизия Армения. Най-вeрoятно тази телевизия не се нуждае повече от този сайт и за това тук ще се публикува информация свързана с телевизията.

Университети Европа

Планирате и да следвате в университет в Европа?! Въпросите и неяснотите може би са десетки – Как да кандидатствам в университет от ЕС?; Какъв е срока за следване там? Какви са таксите на университети Европа? Какви езикови умения, трябва да притежавам? Всичко това са само част от нещата, които ни възпират и правят следването извън

Continue Reading…

Кандидатстване в университети в САЩ

Американските университети са известни по целия свят с високото качество на образование, което постигат. Методите на преподаване, както и богатия материал и базата данни, голям брой преподавателски и академични отличия на преподавателите. Степените на образование, които могат да се достигнат за колеж и университет в САЩ се отличават, по това, че в колежа максимумът е

Continue Reading…